Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018

Erb obce LozornoÚplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno

Posledná úprava: 03.01.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)