Začatie kolaudačného konania

Stavebné konaniaZačatie kolaudačného konania stavby Rekonštrukcia plynovodu U002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten v rozsahu SO 01 Plynovody, SO 02 Pripojovacie plynovody, SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ), SO 04 Prepoje a odpoje.

Posledná úprava: 09.01.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)