Informácia o oznámení

Informácia o oznámení o strategickom dokumente spolu so strategickým dokumentom "Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6"

Dokumenty sú dostupné na stiahnutie na nasledujúcich odkazoch:

1. Informácia o oznámení

2. list OU Malacky č. OU-MA-OSZP-2019/013000/GAM zo dňa 19.08.2019

3. Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

Posledná úprava: 10.10.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)