Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Obecný úrad v Lozorne, ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri občanov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. ruší trvalý pobyt na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Miestom trvalého pobytu občana sa stáva obec Lozorno

Norbert Hurbanič, rok nar. 1998

Trvalý pobyt zrušený  09.09.2019

Posledná úprava: 09.09.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)