Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Lozorno

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Lozorno, PDF

Posledná úprava: 10.09.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)