Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "INS_FTTH_MA_LOZO_Lozorno_Staničná_Priečna_Zvončínska"

Posledná úprava: 01.10.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)