Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Lozorno

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Lozorno, vo formáte PDF

Posledná úprava: 03.10.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)