Návrh VZN

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Príloha k návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Posledná úprava: 07.10.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)