Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa - orná pôda

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Posledná úprava: 09.10.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)