Zmluva o spolupráci medzi obcou Lozorno a PointPark Properties SK, s.r.o. zo dňa 6. 11. 2014

pdf
Dátum zadania: 26.11.2014