Obj. 01/12/2014 - prekládka 2 ks kamier v Zš Lozorno v celkovej sume 1165,- Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 04.12.2014