Kúpna zmluva medzi obcou Lozorno a V. Lachkovičovou zo dňa 10. 12. 2014

pdf
Dátum zadania: 11.12.2014