Zápis z Ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 1.12.2014

pdf
Dátum zadania: 11.12.2014