Dodatok č. 1 k Zmluve o poradenstve zo dňa 1. 1. 2011 medzi JUDr. M. Vavrincovou a obcou Lozorno zo dňa 17. 12. 2014

pdf
Dátum zadania: 19.12.2014