Dodatok k zmluve o zabezpečovaní separovaného zberu odpadu medzi obcou Lozorno a A.S.A. Slovensko spol. s.r.o. zo dňa 22. 12. 2014

pdf
Dátum zadania: 30.12.2014