Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb SIM8942102180011711266 medzi obcou Lozorno a Slovak Telekom a.s. zo dňa 19. 1. 2015

pdf
Dátum zadania: 19.01.2015