Začatie stavebného konania na stavbu Hospodárska usadlosť - hospodársky, skladový a obytný objekt stavebníka MORITZ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 20.01.2015