Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, k zmluve č.2029838488 medzi obcou Lozorno a Slovak Telekom a.s. zo dňa 19. 1. 2015

pdf
Dátum zadania: 21.01.2015