Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve v-5680/14 medzi obcou Lozorno a V. Lachkovičovou zo dňa 16. 2. 2015

pdf
Dátum zadania: 16.02.2015