Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi Vľúdnosť- VENIA n.o. a obcou Lozorno zo dňa 25.1.2015

pdf
Dátum zadania: 16.02.2015