Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava povrchu obecnej cesty, križovatka ulíc Priečna a Zvončinska vo výmere 230 m2.

pdf
Dátum zadania: 27.02.2015