Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu 9100063799, SPP a.s., 27. 02. 2015

pdf
Dátum zadania: 05.03.2015