Obj. 01/03/2015 - rekonštrukcia verejného osvetlenia v Základnej škole v Lozorne v celkovej sume 3770,15 Eur s DPH. Dodávateľ ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 05.03.2015