Obj. 02/03/2015 - Služby deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie v max. sume 424,80€. Dodávateľ K-TRIDE spol. s r.o..

pdf
Dátum zadania: 18.03.2015