Obj. 04/03/2015 - Zabezpečovanie plnenia úloh obce v prípade zavedenia mimoriadnych regulačných opatrení... .Dodávateľ Jozef Vaczula JOVACO.

pdf
Dátum zadania: 24.03.2015