Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 04.02.2015. Príjemca: Športový klub Lozorno, futbalový oddiel.

pdf
Dátum zadania: 01.04.2015