Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 02.02.2015. Príjemca: Športový klub Lozorno,futbalový oddiel.

pdf
Dátum zadania: 01.04.2015