Obj. 01/04/2015 - prekládka vedenia pri cintoríne, zemné práce, celková dlžka 121 rn, v surne 1996,97 EUR s DPH. Dodávateľ ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 02.04.2015