Obj. 03/04/2015 - Osadenie nového verejného osvetlenia pri cintoríne, v sume 1990,05 EUR s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 21.04.2015