Odpoveď OÚ Malacky na Žiadosť o vyjadrenie k Ohláseniu výrubu drevín v CHKO V k.ú. Lozorno

pdf
Dátum zadania: 04.05.2015