Obj. 01/05/2015 - školenie, odbornú prípravu protipožiarnej hliadky právnickej osoby, kontrola prenosných hasiacich prístrojov... v sume 283,20 Eur s DPH. Dodávateľ Hastex spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 05.05.2015