Zmluva o poskytnutí dotácie. Príjemca: Slovenský zväz telesne postihnutých- ZO Lozorno. 20.05.2015

pdf
Dátum zadania: 08.06.2015