Obj. 03/06/2015 - dodanie kovania, montáž a údržbu okien pre zdravotné stredisko v celkovej sume 596,20 EUR s DPH. Dodávateľ: ZENEX — Branislav Jurovich

pdf
Dátum zadania: 24.06.2015