Prehľad plnenia uznesení za I. polrok 2014 (Príloha k Správe z NFK)

pdf
Dátum zadania: 02.07.2015