Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly, Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2014

pdf
Dátum zadania: 02.07.2015