Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: Rekonštrukcia plynovodu 11002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten.

pdf
Dátum zadania: 02.07.2015