Obj. 04/06/2015 - dodanie madiel na stenu a prerábku nreže na vchodových dverách do lekáme v celkovej sume 760,- EUR s DPH. Dodávateľ: ZENEX — Branislav Jurovich

pdf
Dátum zadania: 12.08.2015