Obj. 02/07/2015 - vybudovanie elektrického ústredného kúrenia v hasičskej zbrojnici v celkovej sume 3026,- Eur s DPH v termíne do 30.09.2015. Dodávateľ. kúrenia v hasičskej zbrojnici v celkovej sume 3026,- Eur s DPH v termíne do 30.09.2015

pdf
Dátum zadania: 12.08.2015