Zmluva o spolupráci so Spoločným obecným úradom so sídlom Obecný úrad Kostolište zo dňa 27. 7. 2015

pdf
Dátum zadania: 18.08.2015