Obj. 03/08/2015 - zabezpečenie procesov verejného obstarávania podlirnitnej zákazky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Lozorno v celkovej surne 600€. Dodávateľ: PROCUREMENT, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 24.08.2015