Obj. 02/09/2015 - pripojenie elektrického kotla v hasičskej zbrojnici v celkovej sume 728,20 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 09.09.2015