Obj. 03/09/2015 - kábelová prípojka v hasičskej zbrojnici, v celkovej sume 994,14 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 09.09.2015