Obj. 06/09/2015 - vypracovanie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 6.000,- Eur s DPH. Dodávateľ: Allexis s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 25.09.2015