Kúpna zmluva zo dňa 28. 9. 2015. Predávajúci: Božena Drahošová

pdf
Dátum zadania: 28.09.2015