Rozhodnutie - zamietnutie návrhu na umiestnenie stavby Hospodárska usadlosť s funkciou bývania... navrhovateľa M. Sýkoru

pdf
Dátum zadania: 28.09.2015