VZN- ZRUŠENÉ - VZN 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno.

pdf
Dátum zadania: 30.09.2015