VZN 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa ruší VZN č.2/2013

pdf
Dátum zadania: 30.09.2015