Obj. 08/09/2015 - zabezpečenie zamerania a vyhotovenia dokumentácie súčasného prevedenia stavby a digitalizácie priestorov ZS Lozorno. Dodávateľ: Architektonická dielňa Collegium s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 30.09.2015