Obj. 01/10/2015 - dopravu osób miestnej organizácie v Lozorne - Jednoty dóchodcov dňa 6.10.2015 z Lozorna do Viedne a spať. Dodávateľ: CA jednodenné výlety

pdf
Dátum zadania: 12.10.2015