Obj. 02/10/2015 - bezpečnostné dvere pre praktického Iekára v zdravotnom stredisku v celkovej sume 744,00 Eur s DPH. Dodávateľ: PEMIMA, spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 12.10.2015